Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Comissions

Complementàries

Documents

Guia de bones pràctiques basada en l'evidència - Teràpies complementàries Consell de Col.legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya

 

Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries.

 

Davant les reticències per l’acreditació de formacions relacionades amb les teràpies naturals i complementàries, impulsades per la professió infermera i envoltades de prejudicis sobre la racionalitat científica en què se sustenten, es va proposar en el si del Consell Plenari del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya la realització d’un estudi sobre les aportacions d’aquestes teràpies i els seus possibles afectes beneficiosos en la salut i la qualitat de vida de les persones.

 


Aquest treball es presenta com una guia de bones pràctiques elaborada a partir de la revisió de la literatura per tal de mostrar les evidències que actualment existeixen sobre aquesta qüestió. Per realitzar l’estudi els autors han revisat una gran quantitat de treballs de recerca que abracen una àmplia mostra de metodologies d’investigació que s’emmarquen en apropaments tant quantitatius com qualitatius. Els resultats d’aquesta recerca permeten observar que les teràpies naturals i complementàries tenen un impacte positiu sobre la salut, la qualitat de vida i el benestar de les persones. Les constatacions mostrades en aquest treball son el fruit dels avenços assolits per la recerca internacional en teràpies naturals.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1