Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Formació

Seminaris i Tallers

Cuidant el Cuidador

Organitza Col·legi Oficial de Metges de Girona amb la col·laboració d'Obra Social "La Caixa"

 

Quanunafamíliarepeldiagnòsticde “malaltiacrònicaidiscapacitat”ila famíliadecideixquiseràelcuidador, aquestestroba,decop,immersen unafeinanoremunerada,quedura 24horesaldiai,eneltranscursdel temps,podenaparèixersímptomes queafectendemaneraimportantla sevaqualitatdevida.


Cicle de 10 tallers de creativitat adreçats a cuidadors de pacients crònics, psíquics o físics dependents.

 

Les persones inscrites es comprometen a assistir als 10 tallers. Un cop inscrites, se’ls informarà de les dates.

 

Lloc de realització: Aula de Formació del Col·legi Oficial de Metges de Girona
Albereda, 3-5 - 3a planta  17004 Girona.

 

Inscripcions: Sra. Ruth Espuche 

                     Àrea Professional

                     secretaria@comg.cat

                     Tel. 972 208 800

                     www.comg.cat

 

Data màxima inscripcions: 15 desembre 2017

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1