Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Jornades

Jornada Infermeria In15

 • Sr. Josep Tries Figueres i Sra. Carme Puigvert Vilalta
 • Sr. Xavier Burjons Ales
 • Grup de Treball TIC
 • Premi Revista
 • Beca COIGi
 • Ajudes Promoció Salut
 • Premi fotografia Promoció de la Salut
 • Intervenció Guanyadors 2014
 • Cloenda
 • Participació del públic
 • Participació del públic 1

JORNADA D’INFERMERIA In’15

 

Eines per a la gestió de la Salut: TIC 2.0 i recursos socials

 

El passat 3 de desembre es va celebrar la Jornada d’Infermeria In’15, que com cada any organitzen els membres de la Junta de Govern del  Col·legi d’infermers/es de Girona.

 

Aquest any la Jornada tractava de les Eines per a la Gestió de Salut: TIC 2.0 i recursos socials.

 

Enguany teníem dos objectius:

 

1)    Donar a conèixer diferents eines 2.0 per tal de contribuir a l’eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

 

2)  Visualitzar els problemes socials que afecten a la salut, per això vàrem convidar a  diferents Treballadores Socials per poder-ne parlar.

  

La inauguració va anar a càrrec del Sr Josep Tries Figueras, director dels Serveis Territorials de Salut i  de la presidenta del nostre Col·legi la Sra.Carme Puigvert Vilalta.

 

En el Pla de Salut 2011-2015 que ha finalitzat ara, parla del desplegament d’una xarxa de comunicació i atenció al ciutadà amb l’objectiu que el ciutadà sigui més autònom, responsable i participatiu. I d’aquí neix una nova eina de salut, un nou espai digital: LMS: la meva salut. Aquest espai digital ha vingut aquí per quedar-se. I nosaltres com a professionals i ciutadans l’hem de conèixer.

 

I per aquest motiu, el Sr. Xavier Burjons Ales, Cap d’Atenció al Ciutadà i Comunicació de la Regió Sanitària de Girona del CatSalut, ens va explicar amb tot detall el contingut i el funcionament d’aquesta aplicació amb la presentació de la ponència “La Meva Salut” un espai digital personal de consulta i de relació que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal i de la seva salut, i d’altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

 

Va ser moderat per la vocal 7ª de la Junta, Sra. Sílvia Bardalet Viñals. 

 

El grup de treball de les noves TICS, composat per Sra. Maria Planas Canals, Sra. Marta Llorà Dalmau, Sra. Marta Gironès Nogué, Sra. Núria Puigvert Viu, Sra. Cristina Roig Antoner i coordinat pel Sr. Albert Bueno Brugués, van presentar els resultats del seu treball de recerca. Van explicar diferents eines 2.0  com blocs, webs, APP, diferents programes per emmagatzemar documents, fer presentacions, webs per fer recerca d’infermeria basades en l’evidència i altres de gran utilitat pel treball diari de tots els infermers/es.

 

Aquesta presentació es pot consultar a la nostra web a l’espai Eines 2.0. També en aquest espai, cada mes es penjarà una nova eina, per tal que els col·legiats/ades disposin de nous recursos.

 

http://ca.codigi.cat/eines-20/

 

La Sra. Montserrat Jover Mallol, membre de la Junta de Govern, va presentar els resultats de l’enquesta sobre TICS realitzada als nostres col·legiats/ades.

 

Aquest any l’enquesta es va enviar per missatge de correu i SMS. El col·legi té 3.300 col·legiats. Van respondre n=463 ( 14,03%), el 92%  eren dones i el 8% homes.

  

Pel que fa la pregunta“quines són les eines 2.0 que utilitzes habitualment?”,  la resposta majoritària va ser la participació en xarxes socials com ara twitter, facebook.. seguit de consultes de bocs i webs, i en tercera posició trobem eines d’emmagatzematge de documents  com el dropbox o google drive, i seguidament l’eina més utilitzada per elaborar presentacions és l’on-line....cal destacar que el 8% reconeix que encara no utilitza cap eina 2.0.

  

En la pregunta“des d’on et connectes a Internet?”el 85% dels col·legiats/ades enquestats responen que ho fan des del seu telèfon mòbil.

 

El 90% dels infermers/eres col·legiats/ades reconeixen que la finalitat de connectar-se a Internet és tant professional com personal, en canvi el 6% només es connecta per motius únicament professionals.

 

La finalitat d’utilitzar l’APP, el 60% també reconeix que és professional i personal, però el 36% només utilitza l’APP de manera personal.

  

Les Comunitats Virtuals en les que solen interactuar més els nostres col·legiats/ades enquestats són les comunitats entre professionals amb un 50%, i amb molt menys  proporció a la interacció amb comunitats entre pacients o de pacient/professionals.

 

El 40% dels col·legiats/ades enquestats reconeixen que mai interactuen en les comunitats virtuals. 

 

L’eina més habitual de comunicació entre professionals és el correu electrònic amb un 84% i el Wassap amb un 71%

  

Pel que fa als cursos online, el 80% dels infermers/eres enquestats els hi agrada.

  

Aquesta enquesta també estarà penjada a la web col·legial a l’espai de les eines 2.0.

 

A continuació es va poder explicar l’experiència professional del treball en salut amb l’entorn 2.0  a càrrec de la Sra. Gloria Sala i la Sra. Jésica Hinojosa.

 

Seguidament es va presentar la taula dels “Problemes socials que afecten la salut: com detectar i quin enfoc de treball cal aplicar per poder donar resposta”. En aquesta taula hi van participar les treballadores socials  Sra. Carolina Martinez Colomer ila SraCristinaSolé Mora i les infermeres  Sra. Carina Jardí Ripoll i la Sra. Mariona Vilar Pont.

 

Tot seguit es va procedir al lliurament dels premis.

 

-Premi al millor treball publicat a la revista Pols a Pols 2014

 

El primer premi va quedar DESERT.

 

El segon premi va ser per al treball titulat “Tenen els mateixos coneixements en prevenció, factors de risc i diagnòstic de nafres per pressió les infermeres i els metges d’A.P. de salut?

 

Els autors van ser els col·legiats Àngel Romero Collado (17.03567.2) i Erica Homs Romero (17.04515.5).

 

-20è Premi al millor Projecte d’Investigació 2015

 

Aquest any el premi va quedar DESERT.

 

-Beca COIGi per projecte de recerca

 

El premi va ser atorgat el treball “La salut mental de les persones amb trastorn psicòtic des d’una perspectiva positiva, multidimensional i de recuperació".

 

L’autora és la col.legiada Míriam Broncano Bolzoni (17.05315.4).

 

-Ajuts econòmics per al Màster en Promoció de la Salut de la UdG

 

Dins del Programa de Promoció de la Salut amb col.laboració del Dipsalut, es va fer entrega de les dues beques del Premi del Màster de Promoció de la Salut de la UdG.

 

Una vegada valorades les sol·licituds presentades i seguint les bases establertes, es va acordar atorgar el premi a les col.legiades Samar Habbab Mohamed (17.05699.1) i Sònia Espinal Llavina (6038.7), per un import econòmic de 1.000 euros cadascuna.

 

Va entregar el premi la Degana del Consell de Col.legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Sra. Montserrat Teixidor.

 

-Premi a la millor fotografia de Promoció en la Salut

 

Els col·legis professionals que integren Fòrum Associació, han elaborat un calendari de sobretaula per al 2016, amb fotografies i missatges sobre promoció de la salut i que tots els col.legiats rebran al seu domicili juntament amb el butlletí col·legial del mes de gener 2016.

 

Per aquest motiu, des del col·legi, es va convocar un concurs de fotografia per triar les fotografies que representarien el Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona.

 

Les fotografies seleccionades i guanyadores van ser les de les col·legiades Sra. Marisa Bach Vallmajor (17.00657.8) i la Sra. Montserrat Brugués Roca (17.02639.1). A cada una d’elles se’ls va fer entrega d’una magnifica cistella de productes ecològics que va fer entrega la Degana del Consell, Sra. Montserrat Teixidor.

 

Per finalitzar, el guanyador del 19è premi d’Investigació, Sr. Ferran Díaz Roldan, col·legiat 17.05360.4 i la guanyadora de la Beca Dipsalut 2014, l Sra. Laia de la Peña Torres, Col·legiada 17.05504.4, van fer un breu resum dels seus treballs.

 

La Clausura de la Jornada va anar a càrrec de la Sra. Anna Mª Galobardes, Vicedegana del Col·legi de Treball Social de Catalunya i representant de Girona juntament amb la Vicepresidenta del COIGi Sra. Cristina Montero Parés.

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

 • Forum Sanitari
 • Organizació col·legial en infermeria consell general
 • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1