Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

El COIGI alerta de la manca de professionals per cobrir les jubilacions del col·lectiu

 

La preocupació del COIGI s’accentua davant la previsió de nombroses jubilacions previstes pels propers anys i que no es podran cobrir per manca d’infermeres. La infermeria és el col·lectiu que més ha patit les retallades pressupostàries que s’arrosseguen des de l’any 2008, i des d’aleshores encara no s’han recuperar les ràtios que es van perdre.  

 

Aquesta circumstància s’agreuja davant el canvi de titulació de Diplomatura a Grau d’Infermeria, que va fer que durant un any no sortissin nous professionals de la Universitat.

 

El perfil d’edat de les infermeres està provocant, i ho farà amb més insistència els propers anys, una jubilació massiva que no pot ser absorbida per les noves promocions, i des del COIGI preveiem un futur especialment complex per cobrir aquests llocs de treball.

 

A més, lamentem la precarietat laboral que pateixen els professionals que s’incorporen a nous llocs de treball després d’acabar els estudis, que a nivell contractual queden molt lluny dels que deixen les infermeres que acaben la seva etapa laboral.

 

Amb tot, des del COIGI es fa una crida als proveïdors de salut perquè contractin més infermeres, per pal·liar una part dels problemes d’un sistema de salut pública sobrecarregat per les retallades. Actualment a Girona hi ha 5,3 infermeres per cada mil habitants, una ràtio semblant al conjunt de Catalunya i que queda lluny de la mitjana europea de 9 professionals d’infermeria, una situació que repercuteix negativament en la qualitat del servei que es presta. En aquest context la manca d’infermeres és més alarmant als àmbits d’atenció primària, sociosanitària i residencial.

 

El nou Decret de prescripció infermera genera dubtes

 

Des del COIGI també ens mostrem satisfets de les modificacions introduïdes aquesta tardor al Reial Decret que regula la prescripció infermera, però mostrem alguns dubtes a l’hora d’aplicar la prescripció de medicament. En aquest sentit, i en la línia que ho ha fet el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el COIGI lamenta la confusió en els sistemes de computació de l’experiència professional, així com la poca especificitat en termes de protocols i guies de pràctica clínica. Les infermeres gironines hi veuen un possible conflicte de competències, ja que segons la nova normativa les haurà d’elaborar el Sistema Nacional de Salut Espanyol i ser aprovats pel Ministeri corresponent, quan les competències en matèria de salut estan transferides a la Generalitat. La importància d’aquesta protocols i guies recau en què seran aquests els qui establiran l’àmbit d’actuació de les infermeres pel que fa a la prescripció de medicaments que requereixin recepta mèdica.

 

Actualment a Girona hi ha 3.535 professionals col·legiats.

 

Jornada Infermera  amb Teresa Forcades i assemblea informativa

 

De l’actualitat d’aquest sector professional es va parlar ahir en el transcurs de la Jornada Infermera 2018, que ha tingut lloc a l’Auditori EspaiCaixa de Girona. La va inaugurar la metgessa i monja benedictina Teresa Forcades, i en el transcurs de la jornada s’ha abordat la professió des d’àmbits de treball poc habituals com ara la infermeria penitenciària, en un centre per a discapacitats intel·lectuals, drogodependències o en el camp militar.

Buscant la proximitat amb els seu col·legiats, el COIGI ha incorporat a la jornada l’Assemblea informativa anual.

 

 Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1