Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Informació sobre el contingut del Decret Català de l'anomenada "Prescripció Infermera"

 

El Conseller Comin va anunciar divendres 30 de juny en roda de premsa, l’inici de la tramitació del projecte de decret d’indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers.

 

Aquest decret és fruit de 15 mesos de treball a fons en el contingut del text del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) amb el Departament de Salut (DdS) i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC).

 

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, que el composa els col·legis territorials de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, ha estat acompanyat en aquest procés per la Comissió de crisi per a la prescripció infermera integrada per 52 entitats (col·legis professionals, societats científiques, facultats i escoles, sindicats i associacions de professionals i empreses sanitàries ) representatives de les infermeres i infermers catalans, més de 43.200 exercint actualment a Catalunya.

 

El projecte de decret català és coherent amb les bases acordades en el Preacord entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya que establia l’enfocament i les bases que havien de constituir el text futur decret català.

 

ENFOCAMENT DE LA NORMA

 

El projecte de decret català té com objectiu regular, les condicions i les normes d’organització que estableixen el marc d’actuació de les infermeres i els infermers pel que fa a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà relacionats amb el seu exercici professional, en l’àmbit de l’atenció sanitària prestada en els centres i serveis sanitaris públics i privats de Catalunya. És una norma de caire organitzatiu en estricte compliment amb les competències que les Comunitats Autònomes tenen en matèria de salut: la prestació dels serveis.

 

En aquest sentit, s’ajusta exactamental que infermeres i infermers fan cada dia en un sistema de salut complex, on urgeix concretar mesures organitzatives per millorar la inseguretat jurídica de les infermeres i els infermers amb plena garantia de seguretat per a ciutadanes i ciutadans.

 

QUÈ ESTABLEIX AQUESTA NORMA CATALANA EN FORMA DE DECRET?

 

Estableix el marc d’actuació de les infermeres i els infermers pel que fa a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris relacionats amb el seu exercici professional, en l’àmbit de l’atenció sanitària prestada en els centres i serveis sanitaris públics i privats de Catalunya.

 

En aquest marc, les infermeres i els infermers, en l’exercici de la seva actuació professional, en l’àmbit de les cures tant generals com especialitzades, poden:

 

a) Indicar i usar productes sanitaris relacionats amb el seu àmbit d’actuació i, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació, de forma autònoma, mitjançant una ordre de dispensació.

 

b) Indicar i usar medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica i, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació, de forma autònoma, mitjançant una ordre de dispensació.

 

Per a fer-ho hauran de tenir el títol de grau d’infermeria o equivalent i estar col·legiades. Amb aquestes dues premisses, obtindran una acreditacióemesa per la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària.

 

Per aquests medicaments no subjectes a prescripció mèdica, les infermeres disposaran d’un llistat de medicaments elaborat pel Departament de Salut.

 

c) Indicar i usar en determinades situacions, medicaments que estiguin subjectes a prescripció mèdicai, en el seu cas, autoritzar la seva dispensació.

 

Per determinar aquestes situacions:

 

• Es crea la Comissió de pràctica assistencial adscrita a la Direcció general d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària i composada per representants del propi departament, del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Podrà treballar organitzada en grups de treball, tot garantint la representació de les especialitats, mèdiques i infermeres, així com de les societats científiques que calguin per cada àmbit d’interacció.

 Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1