Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Nou Hospital Trueta: què volem, què necessitem.


 

La ciutat de Girona, la comarca del Gironès i la província de Girona necessiten un nou hospital Trueta que doni cobertura a tota la Regió Sanitària de Girona.

 

Aquest és el punt de partida que, des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, entenem com a prioritari. Són dècades d’espera, projectes i promeses d’un nou  hospital que, per diversos i a vegades desconeguts motius, han anat passant a un segon terme, decidint actuacions parcials per fer possible l’assistència necessària requerida per l’únic hospital terciari de referència i d’alta tecnològica de les comarques gironines.

 

Lluny d’entrar en conflictes sobre les possibles ubicacions del nou centre, pensem que aquest ha de ser concebut com un complex sanitari, que integri l’assistència pública al ciutadà de la província i alhora deixi desenvolupar la vessant docent, formativa i investigadora necessària.

 

Una altra premissa que considerem oportuna és que hauria d’estar ubicat en un emplaçament de la ciutat de Girona que donés les garanties suficients d’extensió i accessibilitat per a poder establir un parc sanitari amb suficient projecció de futur, sense oblidar que fins que aquest nou hospital no estigui en funcionament, cal garantir l’assistència i la seguretat de les persones que s’atenen.

 

Per ara, l’únic projecte que coneixem és el que, en el seu dia l’alcaldessa de Girona, la Sra. Marta Madrenas ens va presentar. Seria positiu per a tothom conèixer els dos projectes, presentats per tècnics, conèixer també el projecte del Departament de Salut, i obrir el debat a tots els professionals de la salut i a la ciutadania.

 

La Junta de GovernCompartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1