Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Nou reglament de vot electrònic

En compliment del que es va acordar en la Junta de Govern celebrada en data 5 de març de 2018, a l’aprovar provisionalment el Reglament de Vot electrònic, que serà d’aplicació en les properes eleccions a la Junta de Govern, que es celebraran amb la col·laboració de l’empresa SCYTEL, EXPOSA PUBLICAMENT el Reglament de vot electrònic perquè en el termini d’un mes, i abans de l’aprovació definitiva, els col·legiats puguin fer les al·legacions que estimin convenients.Compartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1