Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Notícies

Recurs d'inconstitucionalitat de la llei universal d'assisténcia sanitària

 

El passat divendres 23 de març, el consell de Ministres espanyol va aprovar interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra de la llei d’universalització de l’assistència sanitària catalana, en concret l’article 1 –que defineix que tots els residents a Catalunya tenen dret a l’assistència amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut-, l’article 2 (apartats 2 i 3), i els articles 3, 4 i 5 i les disposicions addicionals segona, tercera, quarta i setena, així com la disposició final primera.

 

Aquesta norma aprovada pel Parlament de Catalunya el juny de l’any passat, estableix que totes les persones residents a Catalunya tenen dret a l’assistència sanitària amb càrrec als fons públics mitjançant el Servei Català de la Salut (CatSalut) i que la forma d’acreditar-ho serà l’empadronament. L’objectiu de la llei era revertir la limitació de l’accés a l’assistència sanitària que va imposar el govern espanyol el 2012. Aquesta norma estatal va suposar la suspensió d’un dels principals valors dels sistemes nacionals de salut, la universalitat, realitzant un retorn encobert a un sistema de Seguretat Social.

 

Tal com ja es va fer l’any 2012, CatSalut ha manifestat que donarà instruccions als centres sanitaris que integren el Siscat perquè continuïn garantint l’atenció sanitària a tota la població que viu a Catalunya i als no residents rebran,  com fins ara atenció en situacions d’urgènciaCompartir <

           

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1