Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Premis i beques

Premi d'Investigació

Resum del XXI Premi al millor Projecte d’Investigació 2016

Jornada IN16

 

El dia 10 de novembre es va reunir el Jurat format per la Dra. Carme Puigvert Vilalta, presidenta de la Junta de Govern, la Dra. Carme Bertran Noguer, membre de l'UDG, la Sra. Lluïsa Garcia Garrido, membre assessor de recerca del COIGi, la Dra. Carme Majó Rovires, membre expert, i la Sra. Montserrat Jover Mallol, membre de la junta de govern, van acordar per unanimitat que el primer premi queda desert i es dóna el segon premi al treball “Evaluación de los resultados perinatales de recién nacidos entre madres autóctonas e inmigrantes en el ámbito hospitalario”, de l’autora Sra. Marina Hermoso de Mendoza Ayuso col.legiada 17.05978.1.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1