Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Alertes sanitaries

Virus Chikungunya

VIRUS CHIKUNGUNYA

 

El virus Chikungunya és d’origen africà i és transmet per picada de mosquit, els símptomes són febre i dolors articulars als canells i turmells.

 

Amb la detecció de casos importants a Catalunya de febre de Chikungunya, l’Agència de Salut de Catalunya ASPCAT, ha facilitat el Protocol de vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya.

 

Aquest manual recull el procediment a seguir davant l’aparició de casos sospitosos de malaltia a Catalunya i dóna les recomanacions per tal d’evitar-ne la transmissió. Aquest document segueix les recomanacions donades pel Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) a nivell nacional i dels organismes internacionals competents (ECDC i OMS). 

 

Per més informació podeu consultar els següents pdfs

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1