Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Consell de Salut - Regió Sanitaria de Girona

Situació de les infermeres i infermers de la Regió Sanitària

Els membres de la Junta de Govern del Col·legi, el divendres dia 28 de febrer, es varen reunir amb el Sr. Josep Tries Figueras, Gerent de la Regió Sanitària de Girona del Servei Català de la Salut, per informar de la situació tant complexe que viuen les infermeres i infermers a causa de la precarietat laboral.

 

Des de l’any 2011 estem marcats per la crisi econòmica i les retallades, especialment en salut que afecta particularment el nostre col·lectiu. Vàrem dur a terme una valoració de la situació tant laboral com professional des dels diferents àmbits de l’atenció sanitària. Els temes que es van parlar són els següents: precarietat laboral, prescripció, especialitats, competències i perfil professional, es va fer dins del context laboral/professional.   

     

Fem un resum:

 

Hi ha tres comarques en una estat de crispació i en ganes de moure a la llum pública la situació, és cert que el denominador comú és el mateix:La Precarietat Laboralperò tots tres hi han arribat de formes diferents. També dir que hi ha una comarca que en aquets moments no manifesta aquesta marcada crispació doncs viuen un context diferent, tenen unes expectatives de creixement i per petites que siguin tenen una esperança amb l’obertura del nou hospital. Però la precarietat laboral també existeix.

 

Existeixen diferents tipus de contractes: el 100%, el 75%, el 60% (caps de setmana i algun dia laboral) són contractes que tenen el torn fix, el 40% i el 20% restant donen cobertura a diferents imprevistos. El 50%, el 40% i el 33%.

Un grup d’infermers i infermeres s’han reunit diverses vegades i una d’elles en el col·legi. En aquesta reunió es va expressar el malt estar, el sentiment de malt tracte que estant patint i sentiment d’indefensió davant d’amenaces per part de les direccions dels centres de treball.

 

També es va fer referència de la disminució d’infermers i infermeres (per 1 metge acomiadat s’acomiaden 3 infermeres a Catalunya, segons estadística feta a finals del 2012 a nivell d’Espanya)

 

De la sobrecàrrega de treball i de l’augment d’hores a treballar això comporta que les infermeres vagin més cansades. El malalts és més complex i hi ha una rotació més gran de malalts i això posa en perill la continuïtat de cures i seguretat del malalt al tenir que treballar amb més rapidesa. És un estrès constant.

 

El tema de la prescripció en la gestió de la demanda es un tema que porta mal estar entre diferents col·lectius professionals. Cap persona que tingui una responsabilitat pot demanar que no es compleixi la llei. Tampoc es pot amenaçar en acomiadar ja que això nosaltres en diem MOVING.

 

Aquest va ser el motiu que des del Consell Català es treballés el tema de la gestió de la demanda.La prescripció segueix donant problemes entreprofessionals.

 

Hospital Transfronterer

 

Les infermeres i infermers de l’Hospital de Puigcerdà, estan molt preocupades per la convocatòria de la plaça de Cap d’Infermeria i de l’organigrama de l’hospital.

 

Manifesten que tant la dependència jeràrquica com les funcions que se’ls dóna, requisits que demanen per optar a la plaça, creuen que no estan adequats ni al lloc on són, ni l’època en que vivim, ni en la formació universitària que tenim actualment els infermers i infermeres i nosaltres també ho creiem.

 

Com pot veure, Sr. Tries, laboralment estem malament però professionalment estem desesperats.

 

Degut a tot el que hem exposat sol·licitem la màxima d’ajuda possible que ens puguin donar i que s’estudiï la possibilitat de:

 

  • Concedir als infermeres i infermeres la compatibilitat laboral entre institucions públiques.
  • Poder contractar per perfil professional o per especialitat.
  • Desencallar el tema de la prescripció.
  • Que se’ns tracti en igualtat de condicions i d’oportunitats que un altre col·lectiu de salut té. Gràcies al poder que se’ls hi atorga ens menys preant i ens sentim perseguits professionalment.

 

Sr. Tries, li entrego aquest estudi que parla de les retallades d’infermers/infermeres com afecta els resultats de salut dels pacients. S’ha realitzat en nou països d’Europa entre ells Espanya.

 

Es pot consultar a:  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2962631-8/fulltext

 La Junta de Govern del COI de Girona. 

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1