Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Convenis signats

Conveni Consell de Col·legis d'Infermeres/rs de Catalunya i Departament de Salut

Conveni de delegació de funcions públiques pròpies del departament competent en matèria de salut de la Generalitat de Catalunya, en el tema de l'acreditació de la formació infermera continuada en el Consell de Col·legis d'Infermeres  i Infermers de Catalunya.

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1