Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Professió

Reial Decret Prescripció Infermera

Acord sobre la prescripció infermera entre metges i infermeres i infermers

 

El Fòrum Professional, òrgan col·legiat de participació de les professions sanitàries titulades, dependent del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ha acordat avui la modificació del Reial Decret d'indicació, ús i autorització per a la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà per part de la professió infermera. L'acord contempla un article sobre aquells casos on no hi hagi necessitat de diagnòstic i prescripció individualitzades.

 

Aquest acord constitueix un primer pas molt important per posar fi a la inseguretat jurídica derivada del Reial Decret de prescripció aprovat fa dos anys, que impedia a la professió infermera prendre decisions sobre aquells medicaments i productes sanitaris que maneja en el seu dia a dia, que van crear un perjudici per als pacients i el propi sistema sanitari.

 

 L'essencial de l'acord està basat en:

 

1- Un aclariment sobre el que la norma requereix per a l'exercici de la competència per part dels infermers pel que fa a medicaments subjectes a prescripció mèdica i sobre la diferenciació entre la formació complementària, que no es requereix per a la indicació, sinó per a l'àmbit de cures generals o cures especialitzats.

 

2- modificació de la redacció de l'article 3.2 del Reial Decret. L'objectiu és que la intervenció de les dues professions en la prescripció es faci en el marc de cada un dels protocols en matèria de medicaments subjectes a prescripció mèdica.

 

A més, s'inclou el punt 3.3, que articula com s'exerceix la competència en aquells casos en què no hi hagi necessitat de diagnòstic i prescripció individualitzades, com passa en les campanyes de vacunació.

 

3- Finalment, el Fòrum Professional ha acordat la modificació dels requeriments de formació complementària per a l'acreditació, suprimint l'obligatorietat per als infermers graduats i diplomats (ja que s'entén que ja acrediten en el grau aquests crèdits i contingut

 

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1