Col·legi Oficial Infermers/eres de Girona

Serveis col·legiats

Registre de Societats professionals

 

El Registre de Societats Professionals del Col•legi Oficial d’Infermers/eres de Girona es constitueix en compliment de la previsió establerta a l’article 8.4 i de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals.


La finalitat d’aquest registre serà la d’incorporar en el mateix aquelles societats professionals que, en els terminis previstos en la normativa vigent, es constituïen per a l’exercici en comú de l’activitat professional mèdica.

 

La seva regulació es regirà per les disposicions contingudes en aquest Reglament, pels Estatuts del Col•legi Oficial d’Infermers/eres de Girona , per la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, així com per  les restants disposicions legals que li siguin d’aplicació.

  • Reglament del registre de societats professionals  Descarregar
  • Registre de societats professionals  Descarregar

Mapa web

ISO 9001
Bústia de suggeriments Bústia de suggeriments

Webs col·laboradores

  • Forum Sanitari
  • Organizació col·legial en infermeria consell general
  • Consell de col·legis diplomats en infermeria de Catalunya

Edifici Fòrum C. Albereda, 3-5 3r. de Girona (CP 17004)· Tels. 972 20 40 61 i 972 20 15 04 · Fax 972 21 30 08 · A/e. codigi@codigi.cat | Localizació Google maps

Copyright © 2011 Col·legi Oficial de Diplomats en Infermenria de Girona. All rights reserved. Website Design Jmes1